انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
خانه » مطالب اقتصادی » پیشرفت ۳۲ درصدی NGL3200 غرب کارون بعد از ۶ سال

پیشرفت ۳۲ درصدی NGL3200 غرب کارون بعد از ۶ سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نفت مکلف است همه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در همه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک، ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشند.

براساس آمار عملکردی که تا سال ۹۶ سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، شرکت ملی نفـت ایـران طـی برنامـه پـنجم توسـعه به منظور جلوگیری از سـوختن گازهـای مشـعل و بـا هدف ایجاد ارزش افزوده از ایـن منـابع و در راسـتای کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از سوختن ایـن گازها اقدام به فراخوان عمومی جهت مزایده گازهای مشعل در گستره وسیعی از دریا و خشکی به ظرفیـت حدود ۲۰ میلیون مترمکعب در روز نموده است.

در ایـن راستا انجام مزایده دوم فـروش گازهـای ارسـالی بـه مشعل در همه شرکت‌های بهـره بـردار زیرمجموعـه شرکت ملی نفت ایران شـامل شـرکت ملـی منـاطق نفت‌خیز جنوب،شرکت نفت فلات قـاره ایران، شـرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت نفت اروندان/غـرب کارون و شرکت نفت و گاز پارس که حداقل طـی دو سال آینده قابل جمع آوری نخواهند بود در دستور کار قرار گرفته است.

در ایـن راسـتا روش اجرایـی انجـام مزایده مورد بازنگری قرار گرفته و بر همـین اسـاس راهکار واگذاری اجرای طرح ها و پروژه هـای جمـع آوری گازهای مشعل مرتبط با تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی پایین دست به‌عنوان نقشه راه طـرح جمــع آوری گازهــای مشــعل در دســتور کــار قــرار گرفت.

بر همین اساس طرح ها و پروژه های مـرتبط در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در قالب هشـت بسته سرمایه‌گذاری جهت واگذاری به شـرکت هـای هلدینگ خلـیج فارس،پتروشـیمی مارون،پترو شـیمی امیرکبیر،پتروشیمی مسجدسلیمان و پتروشیمی بوعلی سینا تهیه و آماده واگذاری است.

همچنین واگـــذاری کارخانـــه هـــای گـــاز و گـــاز مایع ۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ ،خارگ و پالایشـگاه بیدبلنـد خلـیج فارس به بخش خصوصی نهایی شده اسـت. لازم بـه ذکر است که با برگزاری مزایده تکمیل طرح کارخانه گاز و گاز مایع خارگ در نیمه اول سال۹۶ شـرکت برنده مزایده مشخص شد و قرارداد بـین شـرکت نفت فلات قاره ایـران و شـرکت مـذکور بـه منظـور تکمیل تاسیسات بسته شد.

اجرای پروژه هـای جـذب گازسوزی و تامین منابع مالی آنها طی مـذاکرات بـه عمل آمده بـا شـرکت هـای پتروشـیمی بنـدرامام و مارون به منظور اجرای پروژه های جذب گازسـوزی و جمع آوری گازهای همراه سوزانده شـده مربـوط بـه تاسیســـات بالادســـتی کارخانـــه گـــاز و گـــاز مایع به میـزان ۴۰میلیـون فـوت مکعـب در روز،مذاکراتی مربوط به تامین منابع مالی موردنیـاز و اجرای پروژه ها در قالب مـدل قـراردادی اجـاره بـه شرط تملیک توسـط شـرکت پتروشـیمی مـارون در جهـت افـزایش خـوراک ایـن شـرکت انجـام شـده است.

طی بازدیـدهای نظـارتی کارشناسـان سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور ان جی ال ۳۲۰۰ غـرب کــارون علیرغم واگذاری به بخش خصوصی متوقف گردیده است زیرا به مدت ۶ سال متوالی پیشرفت پروژه فقط ۳۲ درصد می باشد.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز